Koepelkerk

'Besteck ende conditien waer naer de Edel mogende
Heeren Borgemesteren ende Raedt der Stadt Groeningen
dencken te laeten besteden door haer Edele gecommitteerden

Een Kercke komende in Sapmeer te staen

Ende in achtkant te perfecteren gelijck het model
daervan is aenwijsende in t diameter 60 voeten binnenwarx
uijt de zijd-muiren niet uijt de hoecken te meten.'

Hiermee is in 1653 het "fundament” gelegd voor de bouw van de Koepelkerk.

Lees meer

Agenda

In veel van de SOGK-kerken worden met regelmaat activiteiten georganiseerd. In de agenda vindt u hiervan een overzicht.

Bekijk agenda