Koepelkerk

'Besteck ende conditien waer naer de Edel mogende
Heeren Borgemesteren ende Raedt der Stadt Groeningen
dencken te laeten besteden door haer Edele gecommitteerden

Een Kercke komende in Sapmeer te staen

Ende in achtkant te perfecteren gelijck het model
daervan is aenwijsende in t diameter 60 voeten binnenwarx
uijt de zijd-muiren niet uijt de hoecken te meten.'

Hiermee is in 1653 het "fundament” gelegd voor de bouw van de Koepelkerk.

Lees meer

1

april

Wibi Soerjadi speelt Liszt

Wibi Soerjadi speelt Liszt

Meesterpianist Wibi Soerjadi werd in een klap bekend toen hij in 1989 de derde prijs...

Lees meer